Beton reparatie


Betonreparatie is het herstellen van beschadigingen of onvolkomenheden in het beton.
Bij betonreparatie zijn meerdere methodieken mogelijk.
Men onderscheidt: handmatig repareren, injecteren en spuitbeton.

Voordat tot betonreparatie wordt overgegaan dient eerst de schadeoorzaak te worden vastgesteld.Wij stellen een plan voor betonreparatie op dat antwoord geeft op de eisen die aan de gebruiksduur en aan de kwaliteit van de betonreparatie en/of aan de betonconstructie gesteld worden, de methode van betonreparatie en de te gebruiken materialen.

Wat is betonrot ?

Betonrot is een term die algemeen gebruikt wordt voor schade aan beton. Meestal bedoelt men schade die ontstaat doordat de in het beton aanwezige wapening begint
te roesten. Dit is een expansieve reactie (roest zet uit) en doet aldus het beton barsten

Hoe herkent u betonrot ?

Betonrot is te herkennen aan de volgende kenmerken:

  1. Zichtbare bewapening, d.w.z. metalen delen (doorgaans zeer verroest of al verdwenen)
  2. Afgebrokkelde stukken beton.
  3. Roestplekken rondom de bewapening van het beton.
  4. Roodbruine, donkere vlekken op het balkon.
  5. Scheuren in het beton.

U kunt ons voor alle Beton reparaties bellen of langskomen. Wij hebben vakmensen die specialiseert en kunt advies geven.